BIÊN ĐẠO BÀI CHO TỔ CHỨC, CÔNG TY

BẢNG GIÁ DỰNG BÀI

TIÊU CHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

HỌC PHÍ

NGƯỜI THỨ 11 TRỞ ĐI

Flashmob hoặc các bài rất dễ

60 Phút/ 1 buổi

 

3.500.000đ/4 buổi

Phụ thu 100.000đ/người

Bài có mức độ trung bình

6.500.000đ/9 buổi

Phụ thu 250.000đ/người

Thể loại múa vòng, cột, các bài mức độ khó

9.500.000đ/9 buổi

Phụ thu 250.000đ/người

+ Học tại công ty trên 10km đến 15km (tính từ SGBD): Phụ thu thêm 100.000đ/buổi

+ Học phí chuốt bài tính theo đơn giá học riêng.