Xem thêm môn


Thanh Nguyên

Thanh Nguyên

Qua mấy khóa học Street Jazz em thấy rất thích giáo viên Long, thầy dạy rất bài bản, nhạc hay, động tác đa dạng... Em từng học nhiều nơi nhưng em thấy thầy Long dạy hay và thích nhất! <3<3<3 Thank you, teacher!