LỊCH HỌC CHO BÉ

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM (TỪ 4 TUỔI ĐẾN 7 TUỔI)

(DANCE FOR KID)

BELLYDANCE KID

BLKID1 – K32

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trang

BLKID-K31,

KG cũ 7/7

BLKID1 – K33

 

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thư

 

BLKID2 – K12

5/8– 9/9

Aug 5th– Sep 9th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

Nghỉ 18/8,19/8,2/9

KPOP KID

KP Kid– K380

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

NHẢY HIỆN ĐẠI KID

NHDK- K19

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Sơn

Nghỉ 18/8,19/8

NHDK- K18

 

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Sơn

 

HIPHOP KID

HHK – K28

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Sơn

KG cũ 30/6,14/7,28/7

KID CƠ BẢN

KCB – K2

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KID Nâng cao

KID1 – K37

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

Bé từ 4 – 7 tuổi

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KID2 – K38

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

19h00 – 20h30

7.00 pm – 8.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Bé trên 8 tuổi

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

 
 

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID – K4

8/9– 30/9

Sep 8th – Sep 29th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

Nghỉ: 2/9

KID Cơ bản(độ tuổi từ 4 tuổi đến 7 tuổi)

KCB – K18

25/8– 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

Nghỉ: 2/9

KCB – K17

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

** Chắc chắn khai giảng. Nghỉ 18,19/8; 2/9

KCB – K19

10/8 – 31/8

Aug 10th  – Aug 31th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Sơn

Nghỉ: 17,20/8

KCB – K16

28/8 - 20/9

Aug 28th – Sep 20th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ái Hoài

KG cũ: 2/8; 14/8

KCB – K13

2/8 - 28/8

Aug 2nd – Aug 28th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ái Hoài

Không nhận học viên mới