LỊCH HỌC CHO BÉ

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

(DANCE FOR KID)

BELLYDANCE KID

BLKID1 – K32

2/6 – 24/6

June 2nd – June 24th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trang

BLKID-K31

BLKID2 – K9

12/5 – 3/6

May 12th – June 3rd

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

KG cũ 28/4

BLKID2 – K10

9/6 – 1/7

June 9th – July 1st

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

 

HIPHOP KID

HH Kid- K26

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

KPOP KID

KP Kid– K376

21/4 – 13/5

Apr 21th – May 13th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

KP Kid– K377

19/5 – 10/6

May 19th – June 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

KID Nâng cao

KID-K33

28/4 – 20/5

Apr 28th – May 20th

19h00 – 20h30

7.00 pm – 8.30  pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

NHẢY HIỆN ĐẠI KID

NHDK- K15

16/5 – 1/6

May 16th – June 1st

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

NHDK- K16

16/5 – 1/6

May 16th – June 1st

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

NHDK- K13

21/4 – 13/5

Apr 21th – May 13th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

NHDK- K14

19/5 – 10/6

May 19th – June 10th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

 

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID – K1

26/5 - 17/6

May 26th – Jun 17th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

 

KG cũ: 3/3, 7/4, 5/5

 

KID Cơ bản(độ tuổi từ 4 tuổi đến 7 tuổi)

KCB – K2

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

Kg cũ: 5/5

KCB – K8

16/6 - 8/7

Jun 16th – Jul 8th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

 

KCB – K6

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

 

KCB – K7

21/5 - 6/6

May 21th – Jun 6th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

KCB – K5

10/5 - 5/6

May 10th – Jun5th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ái Hoài

 

KID Thanh thiếu niên (độ tuổi từ 8 tuổi đến 13 tuổi)

KNC – K1

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

Kg cũ: 5/5

KNC – K2

29/5 - 21/6

May 29th – Jun 21th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

An