LỊCH HỌC BELLY DANCE

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

BL1 – K821

25/8 – 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

KG cũ 5/5,9/6,30/6

Nghỉ2/9

BL1 – K822

28/8 – 20/9

Aug 28th –  Sep 20th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

KG cũ 10/7,24/7

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – LEVEL 2,3,4

BL2 – K876

1/9 – 29/9

Sep1st– Sep 29th

14h – 15h
2.00 pm – 3.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

Nghỉ 2/9

BL2 – K875

21/8 - 13/9

Aug 21st- Sep 13th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

 

BL4 – K110

 

11h – 12h
11am – 12 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân

 

 
 

CÁC LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 - LEVEL 1

BL1 – K6

    1/9– 29/9

   Sep 1st – Sep 29th

15h45 – 16h45
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

Giờ cũ: 15h30

Nghỉ lễ: 2/9

BL1 – K5

22/8–7/9

 Aug 22th – Sep 7th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Nancy

 

KG cũ: 15/6;27/6;11/7

BL1 – K3

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu