LỊCH HỌC CLUBBING

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K50

25/8 - 22/9

Aug 25th– Sep 22nd

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Nghỉ 2/9

 
 

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K2

27/8– 12/9

Aug 27th  – Sep 12th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ: 2/7;11/7,25/7,6/8