LỊCH HỌC CLUBBING

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K48

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KG cũ 24/2,7/4

CLB – K47

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

KG cũ 27/3

 

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K1

 

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri