Lịch học Fitness

 

Trường dạy dancing chuyên nghiệp đầu tiên tại TP.HCM

First professional belly dancing school in HCM City-

                      

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 85 PHẠM HUY THÔNG dự kiến

Courses Schedule in No 85 Pham Huy Thong Street

Hiệu lực:  6/8/2018

Valid from:  2018, Aug 6th

 

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID – K4

1/9– 29/9

Sep 1st – Sep 29th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

Nghỉ: 2/9

KID Cơ bản(độ tuổi từ 4 tuổi đến 7 tuổi)

KCB – K18

25/8– 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

Nghỉ: 2/9

KCB – K17

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ái Hoài

Nghỉ 18,19/8; 2/9

KCB – K19

10/8 – 31/8

Aug 10th  – Aug 31th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Sơn

Nghỉ: 17,20/8

KCB – K16

14/8 - 6/9

Aug 14th – Sep 6th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ái Hoài

KG cũ: 2/8

KCB – K13

2/8 - 28/8

Aug 2nd – Aug 28th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ái Hoài

Không nhận học viên mới

CÁC LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 - LEVEL 1

BL1 – K2

28/7– 19/8

Jul 28th – Aug 19th

15h45 – 16h45
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

** Chắc chắn khai giảng

Giờ cũ: 15h30

BL1 – K5

22/8–7/9

 Aug 22th – Sep 7th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Nancy

 

KG cũ: 15/6;27/6;11/7

BL1 – K3

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

 

BOLLYWOOD - MÚA ẤN ĐỘ

BW1-K1

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Đoan Trang

 

K-POP DANCE COVER

KP – K27

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

KP – K30

13/8 - 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Danger - BTS

Nghỉ 17/8; 20/8

KP – K14

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Kg cũ: 21/7

KP – K24

11/8– 15/9

Jul 28th – Aug 19th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Forever young

Kg cũ: 28/7,  Nghỉ 18,19/8 và 2/9

KP – K25

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

   Puna

Dance the night away – Twice

KG cũ: 7/8

KP – K26

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 24th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa

Forever young - Black Pink,Nghỉ: 17,20/8

KP – K8

26/7 – 21/8

Jul 26th –  Aug 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

Latata(G)-IDKG cũ: 31/5,12/6,28/6,12/7

KP - K29

11/8– 15/9

Jul 28th – Aug 19th

19h00 – 20h00

7.00 pm – 8.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

Killing me - Ikon

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

KP – K28

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

 

KP – K9

 

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K14

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 28/6,12/7, 2/8

SXD1 – K15

 

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

SXD1 – K2

1/8 - 22/8

Aug 1st – Aug 22th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K8

 

 

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

 

SXD1 – K22

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD1 – K20

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

Kg cũ: 11/7,25/7

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K16

24/7 – 16/8

 Jul 24th – Aug 16th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,12/7

SXD1 – K19

         21/8 – 13/9

Aug 21th – Sep 13th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,19/7,7/8

SXD1 – K13

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

**

Nghỉ 18,19/8; 2/9

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K7

 

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD2 – K16

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD2 – K17

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

KG cũ: 23/7

Nghỉ 17,20/8 

SXD2 – K18

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

 

STRIP DANCE

STR-K1

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

Nghỉ 17,20/8

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K2

24/8– 10/9

Aug 24th  – Sep 10th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ: 2/7;11/7,25/7,6/8

 

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K2

 

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

Pole 1 – K9

11/8– 15/9

Aug 11th – Sep 15th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

Giờ cũ: 16h45

Nghỉ 18,19/8; 2/9

Chắc chắn khai giảng

Pole 1 – K4

21/8 – 13/9

Aug 21st – Sep 13th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

 

HIPHOP

HH – K2

25/8 – 16/9

Aug 25th – Sep 10th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K41

22/8-7/9

Aug 22th – Sep 7th 

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

Nghỉ 17/8; 20/8

NHĐ1 – K36

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K31

31/7 – 16/8

Jul 31st – Aug 16th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

 

KG cũ: 26/7

Mỗi buổi học1.5h

NHĐ1 – K2

 

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

NHĐ1 – K37

12/8 - 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

Shuffle

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K34

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K38

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 22th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K40

9/8 – 4/9

Aug 9th – Sep 4th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

 

NHĐ1 – K35

13/8 - 3/9

Aug 13th – Sep 3rd 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ:27/7

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K32

23/8- 18/9

Aug 23th – Sep 18th       

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quốc Anh

Shuffle

KG cũ: 24/7,7/8

NHĐ1 – K39

16/8 - 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

 

NHĐ1 – K20

23/8- 18/9

Aug 23th – Sep 18th       

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

**KG cũ:

22/5,5/6,19/6,3/7,17/7,7/8

 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 14 HV)

JDD – K1

 

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

 

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K5

25/8 – 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

Nghỉ lễ: 2/9

MĐĐ1 – K2

 

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

MĐĐ1 – K10

30/7 – 15/8

Jul 30th – Aug 15th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

 

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

 

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Phương

**

YG

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Huế

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lăz Nguyễn

**

 

HỌC PHÍ

Môn học theo khóa

Tặng 50k nếu thanh toán trước 5 ngày khi đăng kí thẻ khóa

Cách tính : Ngày khai giảng - ngày đóng tiền = n (ĐK: n>=5)

 

Thể loại

 

Thẻ 1 buổi

Thẻ khóa/8 buổi( Theo lịch khai giảng )

Ngày

Đêm

Ngày

Đêm

Múa bụng, Múa Ấn Độ, Nhảy vũ trường,  Sexydance, Jazz ,Street jazz, Múa đương đại*, Jazz đương đại *Strip dance, Twerk dance

 

 

80,000

 

 

 

95,000

 

 

550,000

 

 

650,000

Kpop - (Nhảy Hàn Quốc), Hiphop – (Choreo), Nhảy hiện đại, Kid cơ bản

 

450,000

 

550,000

Múa cột*

140,000

900,000

 

Múa vòng*

 

140,000

900,000

2 HV/1 vòng

 

Các môn Fitness

Dành cho một trong các môn Yoga, Zumba, Ép dẻo

Môn

Thẻ 1 buổi

Thẻ 16 buổi

Thẻ 24 buổi

Yoga

 

70,000

 

900,000

 

1,200,000

Zumba

Ép dẻo

 

     Thẻ Fitness

Dành cho các mônYoga, Zumba, Ép dẻo

1,000,000/1tháng

1,700,000/2 tháng

2,300,000/3 tháng

3,500,000/6 tháng

6,500,000/12 tháng

 

Thẻ VIP

Học được tất cả các môn trừ: Múa cột, múa vòng, Múa đương đại, Jazz đương đại

1,700,000/ 1 tháng

4,500,000/ 3 tháng

7,000,000/ 6 tháng

12,000,000/ 12 tháng

 

                       

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ

  1. Số  tài  khoản Ngân  hàng Vietcombank (Dùng thanh toán học phí): 072 1000 530 878
  2. Chủ tài khoản: Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Ngân, chi nhánh Kỳ Đồng  - TP HCM  
  3. Nội dung lệnh:Họ tên học viên – Số điện thoại – Lớp đăng kí học – Gò Vấp - Tên NV tư vấn

QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Buổi ngày: trước 18h từ thứ 2 đến thứ 6và nguyên ngày T7, CN.  Buổi tối: sau 18h từ thứ 2 đến thứ 6
  2. HV thẻ khóa nghỉ các lớp sẽ được học bù qua Yoga, Zumba, Ép dẻo nhưng không quá 15 ngày sau khi thẻ khóa kết thúc.
  3. Không bảo lưu, không đổi lớp, không hoàn trả học phí,.
  4. Không quay phim, chụp ảnh trong lớp học khi chưa có sự đồng ý của giáo viên và học viên.

HOTLINE: 0902.992.361- 02836365202

 

 

ZUMBA

Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Qúy

CN: Thy

 

 

ZB

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ3: Kelvin Thứ 5:Gilbert

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6 + 7
Mon + Wed + Fri+ Sat

Thứ 2: Châu

Thứ 4: Kelvin

Thứ 6: June

Thứ 7: Gilbert

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ 3:Sái

Thứ 5: Kelvin

Học từ ngày 12/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

 

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Phương

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hằng ngày

Receiving students daily

 

9h – 10h

9 am – 10 am

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

 

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn

 

PIL

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Mr Toàn

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm