Lịch học Fitness

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

7h00 – 8h00

7.00 am –8.00am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

 

ZB

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ms Thy

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

Giờ cũ: 18h

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

     6h45 – 7h45

6.45 am –7.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Phương

Chưa có lớp

YG

   8h30 - 9h30

   8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

 Chưa có lớp

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Phương

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lăz Nguyễn

KG từ 3/3