LỊCH HỌC STRETCHING

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

 
 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lăz Nguyễn

**