Twerk dance

TWERK DANCE

TWE-K12

23/8 – 18/9

Aug 23rd– Sep 18th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

Nhận học viên mới