LỊCH HỌC ZUMBA

ZUMBA

Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Qúy

CN: Mỹ

 

 

ZB

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

T3: Kevin

T5: Gilbert

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 tới THỨ 7
From Mon to Sat

Thứ 2,4: Mỹ

Thứ 3:Huệ

Thứ 5: Kevin

Thứ 6: Sái

Thứ 7: Gilbert

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

 

 

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

  

7h00 – 8h00

7.00 am –8.00am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

 

ZB

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ms Thy

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu