LỊCH HỌC ZUMBA

ZUMBA

Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Qúy

CN: Thy

 

 

ZB

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ3: Kelvin Thứ 5:Gilbert

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6 + 7
Mon + Wed + Fri+ Sat

Thứ 2: Châu

Thứ 4: Kelvin

Thứ 6: June

Thứ 7: Gilbert

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ 3:Sái

Thứ 5: Kelvin

Học từ ngày 12/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

 
 

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu