Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Music Bands For Hire - SaigonDance

Acoustic band

Cho thuê ban nhạc Accoustic tai Tp Hồ Chí Minh 0982626262

Cho thuê ban nhạc Acoustic hát tiếng Anh Trung Việt

Coco jambo | Acoustic band for hire in Ho Chi Minh city 0982 62 62 62

Classic band

Saigondance - Saxophonlist GR jazz 0982626262 - 0945864466

Saigondance - Cho thuê band nhạc biểu diễn nước ngoài JJ

Flamenco

Cuban band

Cho thuê ban nhạc Latin 0982626262

Cuban band for hire in Sai gon|0982626262

Jazz band

Cho thuê ban nhạc Jazz ở Sài Gòn

Saigondance - Saxophonlist GR jazz 0982626262 - 0945864466

Traditional Vietnamese band

Philipines band

Cho thuê ban nhạc Philipines tại thành phố Hồ Chí Minh 0982626262

Chinese band

Rock band