Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

LED Dance Performances - SaigonDance

Cho thuê Robot led dance đi cà kheo tại Saigon 0982626262

Múa bao tay Led - 0982.62.62.62

cho thuê vũ công biểu diễn chùy Led, poi led

Cho thuê biểu diễn Led Dance Michael 0982626262

Cho thuê biểu diễn Led Poi 0982626262

Cho thuê biểu diễn múa trống kết hợp led và lazer 0982626262

Vũ đoàn biểu diễn lazer led 0982626262

Saigondance - Biểu diễn led dance

LED Dance ánh sáng 7 màu sv SaigonDance 0982 62 62 62

LED dance troup for hire in HO Chi Minh city 0982 62 62 62