Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Bộ đồ diễn Belly – MS 79/81/82/83/84/86/115/116

Giá thuê: 200.000 VNĐ

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

Set bao gồm: áo, váy, 2 tay
Màu sắc: vàng
Số lượng: 8 bộ ( Không bán lẻ)
Hotline: 38 329 429 – 0902384188

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ đồ diễn Belly – MS 79/81/82/83/84/86/115/116”