• Dịch Vụ Cho Thuê Hoạt Náo Viên

    Hoạt náo viên là người cổ vũ, kích thích khán giả tham gia cổ vũ cho các hoạt động cộng đồng hoặc là các hoạt động giải trí, thể thao.
  • Cung Cấp Cho Thuê MC

    Trong tất cả các chương trình/ sự kiện, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vẫn luôn cần có 1 MC – người dẫn chương trình chuyên nghiệp để dẫn