Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Lion Dance For Hire - SaigonDance

CHO THUÊ ĐỘI LÂN - THẦN TÀI - THỔ ĐỊA MỪNG KHAI TRƯƠNG - TẤT NIÊN

Lion Dance for hire in Cambodia Cho thuê Lân sư rồng ở Hà Tiên

Múa rồng dạ quang đỉnh cao - Giả LSR Toàn quốc lần I

Cho thuê Lân Sư rồng Trống hội Lion Dance 0982.62.62.62