Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

LED Water Drum

Cho Thuê Tiết Mục Biểu Diễn Trống Nước Cà Cờ Lụa

Cho Thuê Tiết Mục Biểu Diễn Trống Nước và Cờ Lụa
Water Drum group for rent in Ho Chi Minh city
vũ đoàn trống nước cho thuê Đại hội Thiên long
water drum violin Sai Gon
Cho thuê biểu diễn trống nước ở Sài Gòn