HỌC RIÊNG VỚI GIÁO VIÊN

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN NGÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

96 Đường số 2, CX Đô Thành, P.4, Q.3                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ĐT: 38 329 429

MST: 0306 378 712

THÔNG BÁO

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2018

 

  1. BẢNG GIÁ PHÍ HỌC RIÊNG VỚI GIÁO VIÊN

Môn học

Buổi

Người thứ nhất

Người thứ 2 trở đi

Các môn nghệ thuật múa
(Bellydance, Sexydance, Bollywood, Kpop, Jazz Funk, Hiphop)

Buổi ngày
trước 17h00

450.000đ/ người/ tiếng

Phụ thu thêm 80.000đ/ người/ tiếng

Buổi tối
sau 17h00

650.000đ/ người/ tiếng

Pole Dance, Múa đương đại, Jazz đương đại, Yoga, Stretching, Pilates, Zumba

Buổi ngày
trước 17h00

550.000đ/ người/ tiếng

Phụ thu thêm 100.000đ/ người/ tiếng

Buổi tối
sau 17h00

750.000đ/ người/ tiếng

Múa vòng

Buổi ngày
trước 17h00

600.000đ/ người/ tiếng

Phụ thu thêm 200.000đ/ người/ tiếng

Buổi tối
sau 17h00

800.000đ/ người/ tiếng

  1. BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG TẬP

BUỔI

GIÁ

ĐƠN VỊ TÍNH

GHI CHÚ

Buổi ngày trước 17h00

135.000đ

1 tiếng

  • Hỗ trợ quạt máy, âm  thanh, ánh sang.
  • Số người tham gia thuê phòng từ 15 người trở lên (>=15) thì thu thêm 5.000đ/giờ/người. Hoặc sử dụng nhiều điện sẽ thỏa thuận thu thêm phụ phí.
  • Không hỗ trợ phí gửi xe.

Buổi tối sau 17h00

185.000đ

Máy lạnh/ vòng

50.000đ

1 máy lạnh hoặc vòng/ 1 tiếng

Cột

20.000đ

1 cột/ 1 tiếng

BẢNG GIÁ DỰNG BÀI

TIÊU CHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

HỌC PHÍ

NGƯỜI THỨ 11 TRỞ ĐI

Flashmob hoặc các bài rất dễ

60 Phút/ 1 buổi

 

3.500.000đ/4 buổi

Phụ thu 100.000đ/người

Bài có mức độ trung bình

6.500.000đ/9 buổi

Phụ thu 250.000đ/người

Thể loại múa vòng, cột, các bài mức độ khó

9.500.000đ/9 buổi

Phụ thu 250.000đ/người

+ Học tại công ty trên 10km đến 15km (tính từ SGBD): Phụ thu thêm 100.000đ/buổi

+ Học phí chuốt bài tính theo đơn giá học riêng.

 

                                                                                                                        Giám đốc

 

 

                                                                                                            TRẦN THỊ KIM NGÂN