Lịch khai giảng tháng 9,10/2017

 

Trường dạy dancing chuyên nghiệp đầu tiên tại TP.HCM

First professional belly dancing school in HCM City-

             

LỊCH KHAI GIẢNG dự kiến

Courses Schedule

Hiệu lực:  11/10/2017

Valid from:  2017, Oct 11th

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID2 – K4

1/10 – 28/10

Oct 1st – Oct 28th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

 

BLKID1 – K30

23/9 – 15/10

Sep 23th – Oct 15h

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

600.000d/ khóa 8 buổi

BLKID – K31

4/10 - 21/10

Oct 4th – Oct 21st

17h00 – 18h00

5 pm – 6 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kris

600.000d/ khóa 8 buổi

HIPHOP KID

HH Kid- K20

8/10 – 4/11

Oct 8th – Nov 4th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

KPOP KID

KP Kid– K370

14/10 – 5/11

Oct 14th – Nov 5th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

KG cũ: 7/10

KID Nâng cao

Kid – K28

22/10 – 18/11

Oct 22th – Nov 18th

19h00 – 20h30

19.00 pm – 8.30  pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

NHẢY HIỆN ĐẠI KID

    NHDK- K7

14/10 – 5/11

Oct 14th – Nov 5th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 - LEVEL 1

BL1 - K814

18/10 – 3/11

Oct 18 th –  Nov 3rd

12h – 13h

11.00 am – 12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kris

600.000d/ khóa 8 buổi

KG cũ: 4/10

BL1 - K815

4/10 - 21/10

Oct 4th – Oct 21st

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kris

600.000d/ khóa 8 buổi

BL1 - K816

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Kris

600.000d/ khóa 8 buổi

KG cũ 7/10

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – LEVEL 2,3,4

BL2 – K853

28/10 – 19/11

Oct 28th – Sep 19th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

Nhận học viên cơ bản chưa học Bellydance

 

BL2 – K852

10/10 - 2/11

Oct 10th  - Nov 2nd

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

Nhận học viên cơ bản chưa học Bellydance

BL3- K108

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

KG cũ 24/9,7/10

BL3- K112

28/10 – 19/11

Oct 28th – Sep 19th

13h – 14h

1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

Lớp Kỹ thuật nâng cao

KHAI GIẢNG

BL3- K110

30/9 – 22/10

Sep 30th – Oct 22th

19h30 – 20h30

7.30 pm – 8.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trang

Poil veil

585.000 đồng/ khóa 8 buổi

BL3- K111

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Kris

Chủ đề: Iraqi (cơ bản)

600.000d/ khóa 8 buổi

KG cũ 7/10

BL4- K108

4/10 - 21/10

Oct 4th – Oct 21st

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kris

Lớp Kỹ thuật nâng cao

600.000d/ khóa 8 buổi

BL4- K105

11/11 – 3/12

Nov 11th – Dec 3rd

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Nancy

Lớp nâng cao

Lớp lẻ

 

 

 

Kris

Dạy theo yêu cầu

700k/2h/người; 1.000k/2h/2 ngươi;

Từ người thứ 3, 200k/2h/người

BOLLYWOOD - MÚA ẤN ĐỘ

BW1-K139

11/10 – 27/10

Oct 11th - Oct 27th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Đ. Trang

KG cũ 25/9

K-POP DANCE COVER

KP – K471

15/10 – 11/11

Oct 15th – Nov 11h

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

We like – Prist in

KP – K472

15/10 – 11/11

Oct 15th – Nov 11h

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

DNA-BTS

KP – K473

24/10 – 16/11

Oct 24th –Nov 16th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

BABE-HyunA

KP – K470

Học bài Nam

27/10 – 13/11

  Oct 27th - Nov 23th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

KG cũ 29/9;11/10

DNA-BTS

KP – K469

6/10 - 23/10

Oct 6th – Oct 23st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Puna

Yesterday – Block B

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K587

18/10 – 3/11

Oct 18 th –  Nov 3rd

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Fox


KG cũ: 20/9,4/10

SXD1 – K574

31/10 - 23/11

Oct 31st  - Nov 23th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ: 8/8;24/8;19/9;31/10

SXD1 – K583

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ: 30/9

SXD1 – K592

11/10 – 27/10

   Oct 11th - Oct 27th

11h – 12h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

 

SXD1 – K588

   29/9 - 16/10

Sep 29th - Oct 16th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Chắc chắn KG

SXD1 – K591

   24/10 – 16/11

Oct 24th - Nov 16th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Vy

 

SXD1 – K593

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 7/10

SXD1 – K590

2/10 - 18/10

Oct 2nd – Oct 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

SXD1 – K589

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

KG cũ 30/9

SXD1 – K585

    18/10 - 6/11

Oct 18th - Nov 6th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

KG cũ 6/9,20/9,7/10

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K954

11/10 – 27/10

   Oct 11th - Oct 27th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thảo V3T

 

SXD2 – K955

24/10 – 16/11

  Oct 24th - Nov 16th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

 

SXD2 – K960

18/10 - 6/11

Oct 18th - Nov 6th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

 

SXD2 – K956

14/10 – 5/11

Oct 14th – Nov 5th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Gom SXD1 16h45

SXD2 – K953

21/10 – 12/11

Oct 21th – Nov 12th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

KG cũ 7/10

SXD2 – K959

24/10 – 16/11

Oct 24th –Nov 16th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K948

5/10 - 31/10

Oct 5th – Oct 31th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

KG cũ 26/9

SXD2 – K949

10/10 - 2/11

Oct 10th  - Nov 2nd

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K957

20/10 - 6/11

Oct 20th – Nov 6th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

 

SXD2 – K958

16/10 – 1/11

Oct 16th – Nov1st

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

 

STRIP DANCE

STR-K18

13/10 - 30/10

Oct 13rd – Oct 30th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kiều Ngọc Fox

Nhận HV đã học qua SXD

KG cũ 2/10

STR-K19

24/10 - 16/11

Oct 24th – Nov 16th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox

KG cũ: 12/10

TWERK DANCE

TWE-K8

    18/10 - 6/11

Oct 18th - Nov 6th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

Lớp cũ TWE-K6

TWE-K7

28/9 - 24/10

Sep 28th – Oct 24th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

STREET JAZZ

SJ-K1

 

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trân Lê

KG cũ 15/4,20/5,10/6

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K44

30/9 – 22/10

Sep 30th – Oct 22th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KG cũ 17/9

CLB – K45

28/10 – 19/11

Oct 28th – Nov 19th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K309

18/10 - 3/11

Oct 18th – Nov 3rd

9h45 – 10h45

9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Fox,Nga

Nhận học viên mới

Pole 1 – K310

23/10 - 8/11

Oct 23th – Nov 8th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Lắz Nguyễn

KG cũ: 1/9

Nhận học viên mới

Pole 1 – K322

28/10 – 19/11

Oct 28th – Nov 19th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Pole 1 – K319

1/10– 28/10

Oct 1st – Oct 28th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

Pole 1 – K318

    24/9 – 22/10

Sep 24th  - Oct 22nd

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

Nghỉ 8/10

Pole 1 – K317

    3/10 – 26/10

Oct 3rd – Oct 26th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

Nhận học viên đã học kỹ thuật

Pole 1 – K320

11/10 - 27/10

Oct 11th – Oct 27th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K316

    3/10 – 26/10

Oct 3rd – Oct 26th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

 

Pole 1 – K315

27/10 – 13/11

  Oct 27th - Nov 23th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

KG cũ 20/9; 11/10

Pole 1 – K321

24/10 - 16/11

Oct 24th – Nov 16th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

KG cũ 12/10

MÚA VÒNG – AERIAL HOOP

AEH1-K9

14/10 - 5/11

Oct 14th – Nov 5th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

HIPHOP

HH Choreo 82

14/10 - 5/11

Oct 14th – Nov 5th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

KG cũ 7/10

WAACKING SOUL DANCE

WAK1-K1

 

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

  Quốc Trí

 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K144

10/10 – 2/11

Oct 10th - Nov 2nd

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ: 17/8,12/9

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K162

    3/10 – 2 6/10

Oct 3rd – Oct 26th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K163

18/10 – 3/11

Oct 18 th –  Nov 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K165

15/10 – 11/11

Oct 15th – Nov 11th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

NHĐ1 – K164

10/10 – 2/11

Oct 10th - Nov 2th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K170

28/10 – 19/11

Oct 28th – Nov 19th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K161

7/10 – 29/10

Oct 7th – Oct 29 th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

KG cũ 12/8,26/8

NHĐ1 – K171

28/10 – 19/11

Oct 28th – Nov 19th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

 

NHĐ1 – K169

16/10 – 1/11

Oct 16th – Nov1st

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

Nhận học viên mới

  NHĐ1 – K166 

12/10 - 7/11

Oct 12nd – Nov 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K167

     6/10 - 23/10

Oct 6th - Oct 23rd

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

 

NHĐ1 – K154

4/10 - 21/10

Oct 4th – Oct 21st

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 Nhận học viên mới

    KG cũ 11/9; 18/9

NHĐ1 – K157

    3/10 – 26/10

Oct 3rd – Oct 26th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

NHĐ1 – K158

28/9 - 24/10

Sep 28th – Oct 24th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K168

20/10 - 6/11

Oct 20th – Nov 6th

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Nhận học viên mới

KG cũ 6/10

JAZZ

JAZZ-K21

26/9 - 19/10

Sep 26th – Oct 19th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 12 HV)

JDD – K101

28/9 - 24/10

Sep 28th – Oct 24th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

 

JDD – K100

7/10 – 29/10

Oct 7th – Oct 29 th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

 

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K98

14/10 - 5/11

Oct 14th – Nov 5th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

KG cũ 17/9

MĐĐ1 – K101

14/10 - 5/11

Oct 14th – Nov 5th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thảo V3T

 

MĐĐ1 – K102

15/10 – 11/11

Oct 15th – Nov 11th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Quốc Trí

 

MĐĐ1 – K103

11/10 - 27/10

Oct 11th – Oct 27th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

 

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Thy

CN: Mỹ

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 tới THỨ 7
From Mon to Sat

Thứ2,3,7:Mỹ

Thứ 6: Sái

Thứ 4,5:Hải

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

 

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

 

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Thương

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hàng ngày

 

17h00 – 18h00

5 pm – 6 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

 

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn