Lịch khai giảng tháng 6,7/2017

 

                 Trường dạy dancing chuyên nghiệp đầu tiên tại TP.HCM

First professional belly dancing school in HCM City

             

LỊCH KHAI GIẢNG dự kiến

Courses Schedule

Hiệu lực:  18/6/2017

Valid from:  2017, June 18th

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID1 – K16

10/6– 2/7

Jun 10th – July 2nd

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thư

Chắc chắn khai giảng

BLKID1 – K17

8/7– 30/7

July 8th –July 30th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thư

 

BLKID2 – K1

24/6– 16/7

Jun 24th – July 16th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

Giờ cũ 14h15

HIPHOP KID

HH Kid- K16

10/6– 2/7

Jun 10th – July 2nd

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

KG cũ 27/5

HH Kid- K17

8/7– 30/7

July 8th –July 30th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

KPOP KID

KP Kid– K367

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

KID Nâng cao               

Kid – K25

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

19h00 – 20h30

7.15 pm – 8.45  pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

NHẢY HIỆN ĐẠI KID

NHDK- Demo

22/6

June 22th

16h – 17h
4.00 pm – 5.00 pm

THỨ  5
Thu

Mỹ

 

NHDK- K2

27/6– 20/7

June 27th – July20th

16h – 17h
4.00 pm – 5.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Mỹ

 

NHDK- K3

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

 

MÚA THIẾU NHI

MTN1- Miễn phí

18/6

     June 6th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

Chủ nhật

Sun

Long

 

MTN1-K1

24/6– 16/7

June 24th  – July 16th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

LỚP NÂNG CAO -

 Dành cho người đam mê nhảy, đã từng học qua kỹ thuật cơ bản về nhảy, múa

NNC-K1

 

17h – 18h

5.00 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

Waacking

NNC-K2

 

17h – 18h

5.00 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NNC-K3

 

16h30 – 18h

4.30 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Ngọc Thịnh

HipHop Lyrical

NNC-K4

 

17h – 18h

5.00 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

NNC-K5

 

17h – 18h

5.00 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

NNC-K6

 

17h – 18h

5.00 pm – 6.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Hiphop Choreography

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 - LEVEL 1

BL1 – K811

1/7– 23/7

July 1st –July 23rd

13h – 14h

1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

 

BL1 - K809

19/6 - 5/7

Jun 19th – July 5th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Nancy

KG cũ 5/6,

Chắc chắn khai giảng

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – LEVEL 2,3,4

Private Class

 

 

 

Krist

Nhận các lớp trước 30/6

BL2 – K843

1/7– 23/7

July 1st –July 23rd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

 

BL2 – K844

20/6 – 13/7

June 20th –July 13th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

 

BL3- K105

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

 

BL4- K104

1/7– 30/7

July 1st – July 30th

13h – 14h

1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Nancy

Múa gậy đôi

Giờ cũ 14h15

Lớp nghỉ: 15,16/7/2017

BOLLYWOOD - MÚA ẤN ĐỘ

BW1-K138

 

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Đ. Trang

 

K-POP DANCE COVER

KP - K451

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

 

KP – K449

19/6 - 5/7

Jun 19th –July 5th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Really Really - Winner

KP – K446

17/6 – 9/7

June 17th – July 9th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

Signal- Twice

KP – K447

17/6 – 9/7

June 17th – July 9th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

I need you - BTS

KP – K450

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

KP – K448

26/6 – 12/7

June 26th  - July 23th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Puna

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K571

29/6 - 25/7

June 29th  - July 25th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox


KG cũ: 15/6

SXD1 – K572

30/6 - 17/7

June 30th  - July 17th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thảo V3T

 

SXD1 – K574

 

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox

 

SXD1 – K573

5/7 – 21/7

July 5th  - July 21st

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

KG cũ: 21/6

SXD1 – K567

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Bảo Huy

KG cũ 27/5,17/6

SXD1 – K576

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

 

 

SXD1 – K575

3/7 – 19/7

July 3th – July 19th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Bảo Huy

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

 

SXD2 – K901

3/7 – 19/7

July 3th – July 19th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kiều Ngọc Fox

KG cũ: 14/6

 

SXD2 – K892

13/6 – 6/7

Jun 13th –July 6th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox

 

SXD2 – K909

29/6  - 25/7

Jun 29th  - July 25th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

 SXD2 – K906

26/6 – 12/7

June 26th – July 12th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K905

19/6 - 5/7

Jun 19th – July 5th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

 

SXD2 – K910

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

 

SXD2 – K907

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

KG cũ 24/6

 

SXD2 – K900

8/6 - 6/7

June 8th – July 4th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

Nghỉ 13/6

SXD2 – K911

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

 

SXD2 – K898

8/6 - 6/7

June 8th –July 4th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

Nghỉ 13/6

SXD2 – K908

23/6 – 10/7

June 23rd –July10th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K904

21/6 – 7/7

June 21st – July 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

 

STRIP DANCE

STR-K13

21/6 – 7/7

June 21st – July 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kiều Ngọc Fox

 

TWERK DANCE

TWE-K2

27/6 – 20/7

June 27th – July 20th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

STREET JAZZ

SJ-K1

 

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trân Lê

KG cũ 15/4,20/5,10/6

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K43

 

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

KG cũ 13/4,4/5,23/5

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K274

14/6 – 30/6

Jun 14th – Jun 30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

T26:Ngọc T4: T.Nga

 

Pole 1 – K288

3/7 – 19/7

July 3th – July 19th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

T26:Ngọc T4: T.Nga

 

Pole 1 – K282

19/6 - 5/7

June 19th-July 5th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Pole 1 – K281

24/6 – 16/7

June 24th  - July 16th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

KG cũ: 17/6

Nhận học viên mới

Pole 1 – K285

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

Pole 1 – K287

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

Pole 1 – K289

11/7 - 3/8

July 11th – Aug 3rd

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

Nhận học viên đã học kỹ thuật

Pole 1 – K283

19/6 - 5/7

June 19th-July 5th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K286

7/7 - 24/7

June 19th-July 5th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K290

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

 

Pole 1 – K284

19/6 - 5/7

June 19th-July 5th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K259

20/6 – 13/7

June 20th – July 13th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới,

Chắc chắn KG

MÚA VÒNG – AERIAL HOOP

AEH1-K8

 

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

HIPHOP

HH Choreo 75

17/6 – 9/7

June 17th  - July 9th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

HH Choreo 76

3/7 – 19/7

July 3th – July 19th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 Ngọc Thịnh

 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K105

 20/6 - 13/7

Jun 20th  – July 13th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K113

    29/6 – 15/7

June 29th – July 15th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K104

17/6 – 9/7

June 17th  - July 9th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K108

26/6 – 12/7

June 26th – July 12th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K107

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K114

1/7– 23/7

July 1st – July 23rd

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K110

26/6 – 12/7

June 26th – July 12th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

Nhận học viên mới.

NHĐ1 – K102

17/6 – 9/7

June 17th  - July 9th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

 

NHĐ1 – K106

21/6 – 7/7

June 21st – July 7th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K103

20/6 - 13/7

June 20th  - July 13th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K100

19/6 – 5/7

June 19th  - July 5th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K109

16/6 – 3/7

June 16th  - July 3rd

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K111

6/7 – 1/8

July 6th  - Aug 1th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K112

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ2 –K23

3/7 – 19/7

July 3th – July 19th

20h30 - 21h30
8.30 pm – 9.30 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Nhận học viên mới đã

qua kỹ thuật cơ bản

KG cũ 14/6

JAZZ

JAZZ-K18

4/7 - 27/7

July 4th – July 27th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 12 HV)

JDD – K95

6/7 - 1/8

July 6th - Aug 1st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

 

JDD – K96

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nhận học viên mới

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K91

17/6 – 9/7

June 17th  - July 9th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

MĐĐ1 – K92

8/7– 30/7

July 8th – July 30th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thảo V3T

 

MĐĐ1 – K90

17/6 – 9/7

June 17th  - July 9th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Quốc Trí

 

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Thy

CN: Mỹ

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

 

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

 

THỨ 2 tới THỨ 7
From Mon to Sat

Thứ 2,7:Mỹ

Thứ 3: Sái

Thứ 4,5:Hải

Thứ 6:Bằng

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

 

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

 

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Thương

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

 

13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hàng ngày

 

17h00 – 18h00

5 pm – 6 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

 

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn