Lịch khai giảng tháng 8/2017

 

Trường dạy dancing chuyên nghiệp đầu tiên tại TP.HCM

First professional belly dancing school in HCM City-

             

LỊCH KHAI GIẢNG dự kiến

Courses Schedule

Hiệu lực:  4/8/2017

Valid from:  2017, Aug 4 th

CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM

( DANCE FOR KID )

BELLYDANCE KID

BLKID2 – K3

26/8 – 24/9

Aug 26th – Sep 24th

8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

Nghỉ lễ 2,3/9

HIPHOP KID

HH Kid- K18

5/8 – 9/9

Aug5th – Sep 9th

18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

Nghỉ hotstep 20/8; lễ 2,3/9

KPOP KID

KP Kid– K369

9/9 – 1/10

Sep 29th – Oct 1st

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

 

KID Nâng cao

Kid – K26

5/8 – 9/9

Aug5th – Sep 9th

19h00 – 20h30

19.00 pm – 8.30  pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Nghỉ hotstep 20/8; lễ 2,3/9

NHẢY HIỆN ĐẠI KID

    NHDK- K5

5/8 – 9/9

Aug5th – Sep 9th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

An

Nghỉ hotstep 20/8; lễ 2,3/9

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 - LEVEL 1

BL1 - K812

16/8 – 1/9

Aug 16th – Sep 1st

11h – 12h

11.00 am – 12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Nancy

KG cũ: 24/7

BL1 – K811

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

KG cũ 29/7

Nghỉ 20/8; 2,3/9

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – LEVEL 2,3,4

BL2 – K847

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

Nhận học viên cơ bản; KG cũ 29/7; Nghỉ 20/8;  Nghỉ lễ 2,3/9

BL2 – K849

15/8 - 7/9

Aug 15th  - Sep 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

 

BL3- K106

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Châu

KG cũ 29/7

BL3- K107

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

13h – 14h

1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ. Trang

Fan poi

  Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

BL4- K104

5/8– 27/8

Aug5th – Aug 27th

13h – 14h

1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Nancy

Hủy lớp

BL4- K105

 

19h – 21h

7.00 pm – 9.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Nancy

 

BOLLYWOOD - MÚA ẤN ĐỘ

BW1-K138

 

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Đ. Trang

 

K-POP DANCE COVER

KP - K451

15/8 - 7/9

Aug 15th – Sep 7th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Khuê

KG cũ: 1/8

Not today - BTS

KP – K462

14/8 - 30/8

Aug 14th – Aug 30th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

 

KP – K458

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

Hola Hola-KRD

Nghỉ hotstep 20/8

Nghỉ lễ 2,3/9

KP – K459

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân Puna

As if it your last- Black Pink

Nghỉ hotstep 20/8

Nghỉ lễ 2,3/9

KP – K463

29/8 - 21/9

Aug 29th – Sep21th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

KP – K461

2/8 - 18/8

Aug 2rd – Aug 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Puna

Boy in luv - BTS

KP – K464

21/8 - 6/9

Aug 21st – Sep 6th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Puna

Holiday-SNSD

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K582

15/8 – 7/9

Aug 15th  – Sep 7th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thảo V3T


 

SXD1 – K574

24/8 - 19/9

Aug 24th  - Sep 19th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox

KG cũ: 8/8

SXD1 – K580

14/8 - 30/8

Aug 14th – Aug 30th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

 

SXD1 – K583

9/9 – 1/10

Sep 9th – Oct 1st

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Vy

 

SXD1 – K584

19/8 – 17/9

Aug 19th  – Sep 17th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ lễ 2,3/9

SXD1 – K579

22/8 - 14/9

Aug 22nd –Sep 14th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

KG cũ 257/,8/8

SXD1 – K585

23/8 – 8/9

Aug 23­­rd – Sep 8th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K931

9/8 – 25/8

Aug 9th  – Aug 25th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thảo V3T

 

SXD2 – K932

15/8 – 7/9

Aug 15th  – Sep 7th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Kiều Ngọc Fox

 

SXD2 – K933

11/8 – 28/8

Aug 11th  –Aug 28th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

 

SXD2 – K936

29/8 - 21/9

Aug 29th – Sep 21st

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

 

SXD2 – K922

29/7 - 20/8

July 29th-Aug 20th

14h15 – 15h15
    2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Bảo Huy

 

SXD2 – K924

5/8– 27/8

Aug5th – Aug 27th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

 

SXD2 – K925

26/8– 17/9

Aug 26th – Sep 17th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

KG cũ 5/8

SXD2 – K936

29/8 - 21/9

Aug 29th – Sep 21th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

 

SXD2 – K934

15/8 – 7/9

Aug 15th  – Sep 7th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K928

9/8 - 28/8

Aug 9th – Aug 28th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

NGHỈ 9/8

SXD2 – K935

21/8 - 6/9

Aug 21st – Sep 6th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

 

STRIP DANCE

STR-K15

28/7 – 14/8

July 28th – Aug 14th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kiều Ngọc Fox

Nhận HV đã học qua Sexydance

TWERK DANCE

TWE-K4

14/8 - 30/8

Aug 14th – Aug 30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

KG cũ 31/7

TWE-K3

1/8 - 24/8

Aug 1st – Aug 24th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

STREET JAZZ

SJ-K1

 

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Trân Lê

KG cũ 15/4,20/5,10/6

CLUBBING DANCE

Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường

CLB – K43

12/8 – 10/9

July 15th – Aug6th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

NGHỈ 2,3/9

KG cũ 29/7

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K300

6/9 – 22/9

Sep 6th - Sep 22nd

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Fox,Nga

Nhận học viên mới.

Pole 1 – K302

14/8 - 30/8

Aug 14th - Aug 30th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Pole 1 – K292

26/8– 17/9

Aug 26th – Sep 17th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

KG cũ: 22/7,5/8

Nhận học viên mới

Pole 1 – K297

29/7 - 26/8

July 29th-Aug 26th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

Pole 1 – K305

    19/8 – 23/9

Aug 19th  - Sep 23th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

Pole 1 – K298

8/8 - 31/8

Aug 8th – Aug 31th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

Nhận học viên đã học kỹ thuật

Pole 1 – K301

14/8 - 30/8

Aug 14th – Aug 30th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K305

4/9 - 20/9

Sep 1th – Sep 20th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K300

8/8 - 31/8

Aug 8th – Aug 31th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

KG cũ 4/7

Pole 1 – K303

14/8 - 30/8

Aug 14th – Aug 30th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K304

15/8 – 7/9

Aug 15th  – Sep 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

MÚA VÒNG – AERIAL HOOP

AEH1-K8

 

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

HIPHOP

HH Choreo 77

29/7 - 26/8

July 29th-Aug 26th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

KG cũ 15/7

HH Choreo 79

11/8 – 28/8

Aug 11th  –Aug 28th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 Ngọc Thịnh

 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K144

17/8 - 12/9

Aug17th - Sep 12th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K131

    8/8 - 31/8

Aug 8th – Aug 31st

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ: 27/7

NHĐ1 – K134

18/8 – 4/9

Aug 18 th – Sep 4th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

KG cũ: 2/8

NHĐ1 – K135

12/8 – 16/9

Aug 12nd – Sep 16th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

NHĐ1 – K143

29/8 - 21/9

Aug 29th – Sep 21th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K132

12/8 – 10/9

July 15th – Aug6th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

NHĐ1 – K136

12/8 – 16/9

Aug 12nd – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nhận học viên mới

Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

NHĐ1 – K142

21/8 – 6/9

Aug 21­­st – Sep 6th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mỹ

Nhận học viên mới.

  NHĐ1 – K124                                                                                                

26/8– 17/9

Aug 26th – Sep 17th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nhận học viên mới. KG cũ 29/7

NHĐ1 – K141

    19/8 – 23/9

Aug 19th  - Sep 23th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ hotstep 20/8; 

Nghỉ lễ 2,3/9

NHĐ1 – K146

16/8 – 1/9

Aug 16th – Sep 1st

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K138

17/8 – 12/9

Aug 17th  - Sep 12th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K139

14/8 - 30/8

Aug 14th - Aug 30th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K137

4/8 - 21/8

Aug 4th – Aug 21th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K129

8/8 - 31/8

Aug 8th – Aug 31th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

NHĐ1 – K145

31/8 - 26/9

Aug 31st – Sep 26th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K123

2/8 – 18/8

Aug 2­­nd – Aug 18th

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Nhận học viên mới.

KG cũ 21/7

JAZZ

JAZZ-K19

1/8 - 24/8

Aug 1st – Aug 24th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 12 HV)

JDD – K97

3/8 - 29/8

Aug 3rd - Aug 29th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

 

JDD – K96

22/7– 13/8

July 22th – Aug 13th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nhận học viên mới

KG cũ 8/7

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K96

12/8 – 10/9

July 15th – Aug6th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

Nghỉ lễ 2,3/9

MĐĐ1 – K95

6/8– 10/9

Aug5th – Aug 27th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thảo V3T

Nghỉ 20/8;

Nghỉ lễ 2,3/9

MĐĐ1 – K97

12/8 – 10/9

July 15th – Aug6th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Quốc Trí

Nghỉ lễ 2,3/9

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

9h30 - 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Thy

CN: Mỹ

 

ZB

12h - 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

 

ZB

 

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

 

THỨ 2 tới THỨ 7
From Mon to Sat

Thứ 2,6,7:Mỹ

Thứ 3: Sái

Thứ 4,5:Hải

 

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

 

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

T2,6:Ms Uyên

T4: Thuận

 

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Thương

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

 

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

 

13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hàng ngày

 

17h00 – 18h00

5 pm – 6 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

 

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn