Xem thêm môn


Hotsteps2016

Đoàn Nhật Tài - Bizzoi Giám khảo thứ 2 của Hotstep năm nay!

Đoàn Nhật Tài - Bizzoi Giám khảo thứ 2 của Hotstep năm nay!

Anh là dancer, biên đạo chính của nhóm Jocker Rock Crew. Anh đã chinh chiến nhiều năm trên các sân khấu lớn và dành giải cao như:
- 3rd Super Breaker 2010
- 1st Performance Ringmasterz Inter
- Top 4 vũ điệu đam me
- 1st Aeon Cup 2015
Đọc tiếp