Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Jazz Dance For Hire - SaigonDance

Hotstep 2016 - Nhóm Jabanra - Pop Jazz - Biên Đạo: Mr. Kim Long

Cho thuê nhóm nhảy Jazz 0982626262

All That Jazz Cho thuê nghệ sĩ Nhảy Jazz người Philipines 0982 62 62 62

Burlesque dancers for hire in Ho Chi Minh city

Cho thuê Burlesque dancer 0982 62 62 62

Hotstep 2017 Tiết mục cựu vô địch Hotstep 2016 - River- Jazz SaigonDance