LỊCH HỌC HIPHOP

HIPHOP

HH Choreo 87

12/5 – 03/06

Apr 28th - May 20th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

KG cũ 28/4

 
 

HIPHOP

HH – K2

31/3 -22/4

Mar 31st – Apr 22nd

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đạt

(Pheoo)

KG cũ: 10/3