• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3 (8428) 38 329 429
0902 322 361
85 Phạm Huy Thông, P.7, Gò Vấp (8428) 3636.5202
0902 992 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
0945 864 466

Lịch Học Nhảy Hiện Đại

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K320

24/7 – 16/8

July 24th – Aug16th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K336

11/8 – 15/9

Aug 11th– Sep 15th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

CHẮC CHẮN KG

  Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K321

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

     Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K327

22/8 – 8/9

Aug  22nd – Sep 8th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

Nhận học viên mới

KG cũ 1/8

NHĐ1 – K328

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ 2/8

NHĐ1 – K329

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

NHĐ1 – K330

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

NHĐ1 – K331

30/7 – 15/8

July  30th – Aug 15th

11h – 12h

11 am – 12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K313

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 3/7,17/7

NHĐ1 – K318

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 30/6,14/7

Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K338

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tịnh Hải

NHĐ1 – K332

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

NHĐ1 – K333

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K334

30/7 – 15/8

July  30th – Aug 15th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

NHĐ1 – K299

22/8 – 7/9

Aug  22nd – Sep 7th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

NHĐ1 – K327

26/7 – 21/8

July 26th – Aug 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

NHĐ1 – K337

8/8 – 29/8

Aug 8th– Aug 29th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 17/8 và 20/8

NHĐ1 – K324

7/8 – 30/8

Aug7th– Aug 30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 19/7

NHĐ1 – K335

9/8 – 4/9

Aug 9th – Sep4th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

NHĐ1 – K327

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

NHĐ1 – K326

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31st

20h20 – 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

KG cũ 13/7

Nghỉ 17/8 và 20/8

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K41

6/8 – 27/8

Aug 6th – Aug 27th 

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

Nghỉ 17/8; 20/8

NHĐ1 – K36

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K31

31/7 – 16/8

Jul 31st – Aug 16th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

KG cũ: 26/7

Mỗi buổi học1.5h

NHĐ1 – K2

3/8 – 22/8

Aug 3th – Aug 22th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghỉ 20/8

NHĐ1 – K37

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

Shuffle

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K34

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K38

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 22th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K40

9/8 – 4/9

Aug 9th – Sep 4th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

NHĐ1 – K35

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ:27/7

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K32

7/8- 30/8

Aug 7th – Aug 30th       

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quốc Anh

Shuffle

KG cũ: 24/7

NHĐ1 – K39

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

NHĐ1 – K20

        7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

**KG cũ:

22/5,5/6,19/6,3/7,17/7

Nếu bạn thích hãy share nó!

Sự kiện sắp diễn ra