• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3
Phone: (8428) 38 329 429 | Phone: 0902 322 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
Phone: 0945 864 466

Lịch Học Nhảy Hiện Đại

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K320

24/7 – 16/8

July 24th – Aug16th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K336

11/8 – 15/9

Aug 11th– Sep 15th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

CHẮC CHẮN KG

  Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K321

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

     Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K327

22/8 – 8/9

Aug  22nd – Sep 8th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

Nhận học viên mới

KG cũ 1/8

NHĐ1 – K328

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ 2/8

NHĐ1 – K329

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

NHĐ1 – K330

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

NHĐ1 – K331

30/7 – 15/8

July  30th – Aug 15th

11h – 12h

11 am – 12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K313

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 3/7,17/7

NHĐ1 – K318

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 30/6,14/7

Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K338

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tịnh Hải

NHĐ1 – K332

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

NHĐ1 – K333

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K334

30/7 – 15/8

July  30th – Aug 15th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

NHĐ1 – K299

22/8 – 7/9

Aug  22nd – Sep 7th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

NHĐ1 – K327

26/7 – 21/8

July 26th – Aug 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

NHĐ1 – K337

8/8 – 29/8

Aug 8th– Aug 29th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 17/8 và 20/8

NHĐ1 – K324

7/8 – 30/8

Aug7th– Aug 30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 19/7

NHĐ1 – K335

9/8 – 4/9

Aug 9th – Sep4th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

NHĐ1 – K327

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

NHĐ1 – K326

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31st

20h20 – 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

KG cũ 13/7

Nghỉ 17/8 và 20/8

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K41

6/8 – 27/8

Aug 6th – Aug 27th 

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

Nghỉ 17/8; 20/8

NHĐ1 – K36

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K31

31/7 – 16/8

Jul 31st – Aug 16th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

KG cũ: 26/7

Mỗi buổi học1.5h

NHĐ1 – K2

3/8 – 22/8

Aug 3th – Aug 22th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghỉ 20/8

NHĐ1 – K37

12/8 – 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

Shuffle

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K34

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K38

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 22th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K40

9/8 – 4/9

Aug 9th – Sep 4th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

NHĐ1 – K35

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ:27/7

Nghỉ 17,20/8

NHĐ1 – K32

7/8- 30/8

Aug 7th – Aug 30th       

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quốc Anh

Shuffle

KG cũ: 24/7

NHĐ1 – K39

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

NHĐ1 – K20

        7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

**KG cũ:

22/5,5/6,19/6,3/7,17/7

Nếu bạn thích hãy share nó!

Sự kiện sắp diễn ra