• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3
Phone: (8428) 38 329 429 | Phone: 0902 322 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
Phone: 0945 864 466

Lịch Học Kpop Dance Cover

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

K-POP DANCE COVER

KP – K544

1/8 – 22/8

Aug 1st– Aug 22th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Forever young – Black Pink

Nghỉ 17,20/8

KP – K545

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Oh my – Seventeen

Nghỉ 17 và 20/8

KP – K532

14/8 – 6/9

Aug14th – Sep6th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

Forever young – Black Pink

KG cũ 17/7,26/7

KP – K551

8/8 – 29/8

Aug8th– Aug 29th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Nghỉ 17 và 20/8

KP – K552

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Dance the night away – Twice

KP – K553

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Nghỉ 2/9

KP – K546

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

I need you – BTS

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K554

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Nghỉ 2/9

KP – K549

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

CHẮC CHẮN KG

Ddu du ddu du – Black Pink

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KP – K555

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ 2/9

KP – K556

16/8 – 11/9

Aug 14th – Sep 11th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Baam-MomoLand

KP – K524

14/8 – 6/9

Aug 14th – Sep 6th

19h30 – 20h30

7.30 pm – 8.30 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

Forever young – Black Pink

KP – K557

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

I need you – BTS

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K547

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Mash up: Dance the night away + T.T + Like Ooh Ahh (Dance Break)

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KP – K548

30/7 – 15/8

July  30th – Aug15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

Dance the night away-Twice

KP – K550

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K506

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Ddu du ddu du – Black pink

KG cũ 4/7,22/6

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

K-POP DANCE COVER

KP – K27

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KP – K22

25/7 – 10/8

Jul 25th – Aug 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Baam – Momoland

KP – K29

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

KP – K23

25/7 – 10/8

Jul 25th – Aug 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Energetic -Wanna One

KP – K30

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

KP – K14

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Kg cũ: 21/7

KP – K24

11/8– 15/9

Jul 28th – Aug 19th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Forever young

Kg cũ: 28/7,  Nghỉ 18,19/8 và 2/9

KP – K25

7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

   Puna Dance the night away – Twice

KP – K26

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 24th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa Forever young – Black Pink

Nghỉ: 17,20/8

KP – K8

26/7 – 21/8

Jul 26th –  Aug 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

Latata  (G)-IDLE

KG cũ: 31/5,12/6,28/6,12/7

KP – K28

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

KP – K9

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa

Nếu bạn thích hãy share nó!

Sự kiện sắp diễn ra