94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3 (8428) 38 329 429
0902 322 361
85 Phạm Huy Thông, P.7, Gò Vấp (8428) 3636.5202
0902 992 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
0945 864 466

Lịch Học Kpop Dance Cover

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

K-POP DANCE COVER

KP – K544

1/8 – 22/8

Aug 1st– Aug 22th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Forever young – Black Pink

Nghỉ 17,20/8

KP – K545

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Oh my – Seventeen

Nghỉ 17 và 20/8

KP – K532

14/8 – 6/9

Aug14th – Sep6th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

Forever young – Black Pink

KG cũ 17/7,26/7

KP – K551

8/8 – 29/8

Aug8th– Aug 29th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Nghỉ 17 và 20/8

KP – K552

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Dance the night away – Twice

KP – K553

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Nghỉ 2/9

KP – K546

3/8 – 24/8

 Aug3rd–Aug 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

I need you – BTS

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K554

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Puna

Nghỉ 2/9

KP – K549

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

CHẮC CHẮN KG

Ddu du ddu du – Black Pink

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KP – K555

25/8 – 22/9

Aug 25th –Sep 22nd

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ 2/9

KP – K556

16/8 – 11/9

Aug 14th – Sep 11th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Baam-MomoLand

KP – K524

14/8 – 6/9

Aug 14th – Sep 6th

19h30 – 20h30

7.30 pm – 8.30 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

Forever young – Black Pink

KP – K557

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

I need you – BTS

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K547

4/8– 8/9

Aug 4th– Sep 8th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Mash up: Dance the night away + T.T + Like Ooh Ahh (Dance Break)

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

KP – K548

30/7 – 15/8

July  30th – Aug15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

Dance the night away-Twice

KP – K550

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

Nghỉ 17/8 và 20/8

KP – K506

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Ddu du ddu du – Black pink

KG cũ 4/7,22/6

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

K-POP DANCE COVER

KP – K27

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KP – K22

25/7 – 10/8

Jul 25th – Aug 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Baam – Momoland

KP – K29

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

KP – K23

25/7 – 10/8

Jul 25th – Aug 10th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Energetic -Wanna One

KP – K30

13/8 – 3/9

Aug 13th – Sep 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

KP – K14

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Kg cũ: 21/7

KP – K24

11/8– 15/9

Jul 28th – Aug 19th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

Forever young

Kg cũ: 28/7,  Nghỉ 18,19/8 và 2/9

KP – K25

7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

   Puna Dance the night away – Twice

KP – K26

3/8 – 24/8

Aug 3th – Aug 24th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa Forever young – Black Pink

Nghỉ: 17,20/8

KP – K8

26/7 – 21/8

Jul 26th –  Aug 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

Latata  (G)-IDLE

KG cũ: 31/5,12/6,28/6,12/7

KP – K28

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nghĩa

KP – K9

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nghĩa

Nếu bạn thích hãy share nó!

Sự kiện sắp diễn ra