• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3
Phone: (8428) 38 329 429 | Phone: 0902 322 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
Phone: 0945 864 466

Lịch Học Fitness

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

ZUMBA

 Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

7h00 – 8h00

7.00 am –8.00am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

ZB

9h30 – 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ms Thy

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phương Châu

Giờ cũ: 18h

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

     6h45 – 7h45

6.45 am –7.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Phương

Chưa có lớp

YG

   8h30 – 9h30

   8.30 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 Chưa có lớp

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Phương

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lăz Nguyễn

KG từ 3/3

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

ZUMBA

Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn

dancing khác, không nên chọn Zumba.

ZB

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

9h30 – 10h30

9.30 am – 10.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

T7: Qúy

CN: Thy

ZB

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ3: Kelvin Thứ 5:Gilbert

ZB

12h – 13h
12.00 pm -1.00pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Mr Hải

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6 + 7
Mon + Wed + Fri+ Sat

Thứ 2: Mỹ

Thứ 4: Kelvin

Thứ 6: June

Thứ 7: Gilbert

ZB

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thứ 3:Sái

Thứ 5: Kelvin

Học từ ngày 12/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

ZB

19h15 – 20h15

7.15 pm 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

YG

12h – 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Phương

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

STRETCHING

Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance

STC – K1

Nhận HV hàng ngày

13h00 – 14h00
1.00 pm – 2.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hằng ngày

Receiving students daily

9h – 10h

9 am – 10 am

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn

PIL

20h20 – 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Mr Toàn

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

Nếu bạn thích hãy share nó!

Sự kiện sắp diễn ra