• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3 (8428) 38 329 429
0902 322 361
85 Phạm Huy Thông, P.7, Gò Vấp (8428) 3636.5202
0902 992 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
0945 864 466

Lịch Học Sexy Dance

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

SEXY DANCE NAM

SXN – K1

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

KG cũ 25/5,11/6

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K636

22/8 – 7/9

Aug 22nd – Sep 7th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

KG cũ 30/7

SXD1 – K638

14/8 – 6/9

Aug 14th – Sep 6th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ 26/7

SXD1 – K635

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

15h – 16h

3.00 pm – 4.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

Nghỉ 17 và 20/8

SXD1 – K640

9/9 – 6/10

Aug3rd–Aug 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

SXD1 – K639

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

SXD1 – K630

24/7 – 16/8

July24th– Aug 16th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 26/6

SXD1 – K633

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngọc Fox

KG cũ 20/7

Nghỉ 17 và 20/8

SXD1 – K626

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

CHẮC CHẮN KG

KG CŨ 19/6,3/7,24/7

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K1058

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

SXD2 – K1063

1/8 – 22/8

Aug 1st– Aug 22th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1059

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1060

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

15h – 16h

3.00 pm – 4.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1052

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ 18,19/8

SXD2 – K1054

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ 18,19/8

SXD2 – K1057

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Võ Thanh Vy

SXD2 – K1061

2/8 – 28/8

Aug 2nd– Aug 28th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

SXD2 – K1066

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

SXD2 – K1064

6/8 – 27/8

Aug 6th– Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1065

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

SXD2 – K1062

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

Nghỉ 17 và 20/8

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K14

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 28/6,12/7, 2/8

SXD1 – K15

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

SXD1 – K2

1/8 – 22/8

Aug 1st – Aug 22th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K8

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

Girl style

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

SXD1 – K22

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD1 – K20

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kg cũ: 11/7,25/7

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K16

24/7 – 16/8

 Jul 24th – Aug 16th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,12/7

SXD1 – K19

        7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,19/7

SXD1 – K13

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

**

Nghỉ 18,19/8; 2/9

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K7

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD2 – K16

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD2 – K17

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

KG cũ: 23/7

Nghỉ 17,20/8 

SXD2 – K18

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Sự kiện sắp diễn ra