• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3
Phone: (8428) 38 329 429 | Phone: 0902 322 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
Phone: 0945 864 466

Lịch Học Sexy Dance

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành Quận 3

SEXY DANCE NAM

SXN – K1

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

KG cũ 25/5,11/6

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K636

22/8 – 7/9

Aug 22nd – Sep 7th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

KG cũ 30/7

SXD1 – K638

14/8 – 6/9

Aug 14th – Sep 6th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ 26/7

SXD1 – K635

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

15h – 16h

3.00 pm – 4.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

Nghỉ 17 và 20/8

SXD1 – K640

9/9 – 6/10

Aug3rd–Aug 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

SXD1 – K639

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

SXD1 – K630

24/7 – 16/8

July24th– Aug 16th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 26/6

SXD1 – K633

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngọc Fox

KG cũ 20/7

Nghỉ 17 và 20/8

SXD1 – K626

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

CHẮC CHẮN KG

KG CŨ 19/6,3/7,24/7

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K1058

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

SXD2 – K1063

1/8 – 22/8

Aug 1st– Aug 22th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1059

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1060

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

15h – 16h

3.00 pm – 4.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1052

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ 18,19/8

SXD2 – K1054

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ 18,19/8

SXD2 – K1057

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Võ Thanh Vy

SXD2 – K1061

2/8 – 28/8

Aug 2nd– Aug 28th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

SXD2 – K1066

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

SXD2 – K1064

6/8 – 27/8

Aug 6th– Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1065

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

SXD2 – K1062

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

Nghỉ 17 và 20/8

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông Gò Vấp

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K14

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 28/6,12/7, 2/8

SXD1 – K15

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

SXD1 – K2

1/8 – 22/8

Aug 1st – Aug 22th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K8

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

Girl style

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

SXD1 – K22

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD1 – K20

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Kg cũ: 11/7,25/7

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K16

24/7 – 16/8

 Jul 24th – Aug 16th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,12/7

SXD1 – K19

        7/8 – 30/8

Aug 7th – Aug 30th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,19/7

SXD1 – K13

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

**

Nghỉ 18,19/8; 2/9

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K7

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD2 – K16

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

SXD2 – K17

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

KG cũ: 23/7

Nghỉ 17,20/8 

SXD2 – K18

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Sự kiện sắp diễn ra