• tiktok
94-96 Đường số 2 Cư xá Đô thành, P.4, Q.3
Phone: (8428) 38 329 429 | Phone: 0902 322 361
Lầu 4, 143 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1
Phone: 0945 864 466

Lịch Học Belly Dance

Chi Nhánh: Cư Xá Đô Thành

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

BL1 – K821

25/8 – 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

KG cũ 5/5,9/6,30/6

Nghỉ2/9

BL1 – K822

24/7 – 16/8

July 24th – Aug 16th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

KG cũ 10/7

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – LEVEL 2,3,4

BL2 – K874

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

14h – 15h
2.00 pm – 3.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đ.Trang

Nghỉ ngày 18,19/8

BL2 – K873

24/7 – 16/8

July 24th – Aug 16th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

KG cũ 19/7

BL2 – K875

21/8 – 13/9

Aug 21st– Sep 13th

20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Đ. Trang

BL4 – K110

11h – 12h
11am – 12 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ngân

Chuyển học 85 Phạm Huy Thông

Chi Nhánh: Phạm Huy Thông

BELLYDANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

BL1 – K2

28/7– 19/8

Jul 28th – Aug 19th

15h45 – 16h45
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Đoan Trang

** Chắc chắn khai giảng

Giờ cũ: 15h30

BL1 – K5

22/8–7/9

 Aug 22th – Sep 7th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngân Nancy

KG cũ: 15/6;27/6;11/7

BL1 – K3

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Sự kiện sắp diễn ra