PILATES

PILATES

Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo

PIL

Nhận HV hằng ngày

Receiving students daily

 

9h – 10h

9 am – 10 am

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Mr Toàn

 

PIL

14h15 – 15h15

2.15pm –3.15pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Mr Toàn

 

PIL

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Mr Toàn

Học từ ngày 11/6 tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm