• CUNG CẤP MC

    Trong tất cả các chương trình/ sự kiện, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vẫn luôn cần có 1 MC – người dẫn chương trình chuyên nghiệp để dẫn