• tiktok
Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3
(8428) 38 329 429 - 0902 322 361
4th floor, 143 Nguyen Du street, Ben Thanh Ward, District 1
0945 864 466

Bộ đồ diễn Belly – MS 54

Giá thuê: 250.000 VNĐ

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Set bao gồm: áo, váy, 2 tay
Màu sắc: cam       
Số lượng: 1 bộ
 
Hotline: 38 329 429 – 0902384188