Pole dance

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K411

25/8 - 22/9

Aug 25th– Sep 22nd

9h45 – 10h45

9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Quân Bùi

Nhận học viên mới

Nghỉ 2/9

Pole 1 – K418

22/8 – 8/9

Aug  22nd– Sep 8th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Lắz Nguyễn

 

Pole 1 – K419

28/8 – 20/9

Aug 28th– Sep 20th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Pole 1 – K402

25/8 - 22/9

Aug 25th– Sep 22nd

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Nghỉ 2/9

Pole 1 – K379

 

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quân Bùi

KG cũ 12/6,3/7

Pole 1 – K417

25/8 - 22/9

Aug 25th– Sep 22nd

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nghỉ 2/9

Pole 1 – K413

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

Nhận học viên đã học kỹ thuật

Pole 1 – K415

15/8 – 5/9

Aug 15th –  Sep 55th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

Nghỉ 17/8 và 20/8

Pole 1 – K414

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

 

Pole 1 – K416

15/8 – 5/9

Aug 15th –  Sep 55th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

Nghỉ 17/8 và 20/8

 

Pole 1 – K412

10/8 – 31/8

Aug10th – Aug 31st

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Quân Bùi

Nghỉ 17/8 và 20/8

 
 

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K2

 

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

Pole 1 – K9

11/8– 15/9

Aug 11th – Sep 15th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

Giờ cũ: 16h45

Nghỉ 18,19/8; 2/9

Chắc chắn khai giảng

Pole 1 – K4

30/8 – 25/9

Aug 30th– Sep 25th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn