Sexydance

SEXY DANCE NAM

SXN – K1

25/5 – 11/6

May 25th – June 11th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K600

16/5 – 1/6

May 16th - June 1st

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

Kg cũ: 28/2

SXD1 – K623

23/5 – 8/6

May 23rd – June 8th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

KG cũ 13/4

SXD1 – K607

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

11h – 12h

11 pm – 12 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

KG cũ: 23/12

SXD1 – K614

16/5 – 1/6

May 16th - June 1st

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

KG cũ 13/4

SXD1 – K604

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ 10/5

Giờ cũ 11h

SXD1 – K620

2/6 – 24/6

Jun 2st – Jun 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KG cũ 5/5

SXD1 – K624

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

KG cũ 5/5

SXD1 – K622

2/5 – 18/5

May 2nd – May 18th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

NGHỈ 25/4,30/4

KG cũ 20/4

SXD1 – K621

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 24/4,10/5

SXD1 – K625

16/5 – 1/6

May 16th - June 1st

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

SXD1-K603

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K1027

23/5 – 8/6

May 23rd – June 8th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Vy

KG cũ 8/5

SXD2 – K1021

2/5 – 18/5

May 2nd – May 18th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

 

SXD2 – K1020

7/6 – 3/7

June 7th – July 3rd

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ 3/5

SXD2 – K1016

5/5 – 27/5

May 5th – May 27

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 21/4

SXD2 – K1022

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

SXD2-K1001

SXD2 – K1029

2/6 – 24/6

Jun 2st – Jun 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

SXD2 – K1023

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

 

SXD2 – K1026

10/5 – 5/6

May 10th – June 5th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Gia Huy (Kai)

 

SXD2 – K1025

15/5 – 7/6

May 15th – June 7th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 10/5

SXD2 – K1029

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

 

 

SXD2 – K1028

4/5 – 21/5

May 4th – May 21st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

KG cũ 2/5

SXD2 – K1019

15/5 – 7/6

May 15th – June 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 24/4

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K11

18/5 - 4/6

May 18th – Jun 4th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

KG cũ: 9/5

SXD1 – K14

29/5 - 21/6

May 29th – Jun 21th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

 

SXD1 – K15

26/5 - 17/6

May 26th – Jun 17th

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

SXD1 – K2

23/5 - 8/6

May 23th – Jun 8th

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Gia Huy (Kai)

 

SXD1 – K8

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

 

KG cũ: 5/5

SXD1 – K12

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

KG cũ: 5/5

SXD1 – K10

30/5 – 15/6

May 30th – Jun 15th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

 

SXD1 – K5

3/5 – 29/5

May 3rd – May 29th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

 

SXD1 – K19

31/5 – 26/6

May 31st – Jun 26th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

Giờ cũ: 18h t246

SXD1 – K13

2/6 – 24/6

Jun 2nd – Jun 24th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K9

 

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Ngọc

 

SXD2 – K3

 

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

SXD2 – K7

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

KG cũ: 28/4,5/5

SXD2 – K11

31/5 – 26/6

May 31st – Jun 26th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

 

SXD2 – K8

4/5 – 21/5

May 4th – May 21th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

Kg cũ: 2/5

SXD2 – K10

21/5 – 6/6

May 21st – Jun 6th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước