• tiktok
Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3
(8428) 38 329 429 - 0902 322 361
4th floor, 143 Nguyen Du street, Ben Thanh Ward, District 1
0945 864 466

Brazilian Samba Dancers

1. Samba Daila’s choreo

2. Carnival

3. Solo Linh Đan

4. Samba Hồ Tràm

 5.Biểu diễn tại Wild horse Gala dinner

6. Nhóm nhảy Samba 

7.Samba Latin Carnaval Dance

8. Samba Belly

Nếu bạn thích hãy share nó!

News