Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Brazilian Samba Dancers

1. Samba Daila’s choreo

2. Carnival

3. Solo Linh Đan

4. Samba Hồ Tràm

 5.Biểu diễn tại Wild horse Gala dinner

6. Nhóm nhảy Samba 

7.Samba Latin Carnaval Dance

8. Samba Belly

 

Nếu bạn thích hãy share nó!

News